Sök på webbplatsen

Välkommen till Kustlandet

Kustlandet är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Föreningen driver bland annat ett Leaderområde som utgör en del av lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Utvecklingsarbetet sker i projektform, antingen i egen regi eller genom medfinansiering av projektansökningar.

 

Föreningen Kustlandet är ett samarbete mellan områdets ideella sektor, näringsliv och kommuner med syfte att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Kustlandet anser att brukande och bevarande går hand i hand, att denna balansgång utgör grunden för landsbygdens fortlevnad och välstånd.

 

Genom att klicka på menyraden ovanför, eller  på bilderna, kan du få mer information. "Passar min idé?" förklarar vilka slags projekt som leaderområdet kan ge stöd till. "Hur ansöker jag?" beskriver ansökningsprocessen från idé till beslut. "Projekt" innehåller sammanfattningar av leaderprojekt som erhållit stöd. "Om Kustlandet" innehåller grundinformation om föreningen, styrelsen, leader samt karta över det geografiska området.  Under "Kontakta oss" finns kontaktuppgifter och information om Kustlandets kontor i Gamleby.


 

 

 

 

Våra finansiärer

                   Oskarshamns Kommun    

Söderköping kommun    Valdemarsviks kommun

                                          

Regionförbundet Kalmar       Östsam