Sök på webbplatsen

Stöd till förstudier

Nu finns det möjlighet att söka mindre stöd för att genomföra förstudier för att undersöka utvecklingsidéer inom ramen för Kustlandets utvecklingsstrategi. Förstudierna ska på något sätt vara kopplade till något av Kustlandets insatsområden:

  • Näringsliv och sysselsättning
  • Fler invånare
  • Natur- och kulturmiljö
  • Infrastruktur och boende
  • Service, fritid och kultur
  • Samverkan

Lokala utvecklingsgrupper kan söka stöd för kostnader som är förknippat med förstudien exempelvis informationskostnader, marknadsundersökningar, omvärldsanalyser och kostnader för att genomföra studiebesök. Ansökningarna hanteras löpande och för att söka ska man skicka in en intresseanmälan till Kustlandet. 

Här hittar ni intresseanmälan 

Kontakta Anette på Kustlandet om ni har några frågor.
tel 0493-530 71. mobil 0730 45 87 85
anette@kustlandet.com

 

Förstudierna kommer ingå som delaktiviteter i projekt Idéutveckling med stöd från lokalt ledd utveckling inom landsbygdsfonden och Kustlandets kommuner.