Sök på webbplatsen

Framtid - nästa programperiod

Nu har processen med att bilda nya leaderområden för nästa programperiod börjat. På denna sida kommer ni att kunna följa och påverka arbetet. Här kommer även kalendarium för informations- och förankringsmöten visas. Så håll utkik och häng med! 

Ett nytt leaderområde och dess handlingsplan, en så kallade utvecklingsstrategi, ska vara resultatet av en bred och och öppen dialog mellan områdets intressen (företag, privatpersoner, ideella föreningar, offentlig sektor, intresseorganisationer m.fl.). Alla former av medverkan, åsikter och förslag är därför välkomna. Inspelen ska sedan sammanställas, diskuteras och prioriteras i olika remissomgångar. Målet är att processen ska utmynna i ett leaderområde och en strategi som ska vara ett gemensamt uttryck för den landsbygdsutveckling som området vill bedriva under den nya programperioden.

Mycket av det lokala arbetet kommer att ske under första delen av 2021. En ansökan om att bilda leaderområde ska vara klar och inlämnad till Jordbruksverket senast 2021-10-15. Jordbruksverket bedömer ansökan och ber om olika kompletteringar under 2022. Det nya leaderområdets verksamhet planeras starta januari 2023.

För att leda och övervaka processen har det bildats en Framtidsgrupp bestående av Malin Ohlsson (Västervik), Britta Andersson (Sankt Anna), Jenny Elander Ek (Valdemarsvik), Åsa Nilsson (Misterhult), Roland Åkesson (Mönsterås) och Lars-Göran Arvidsson (Vikbolandet) som tillsammans representerar alla tre sektorerna näring, offentlig och ideell. Under processen är tanken att Framtidsgruppen ska utökas och omformas för att slutligen bli det nya leaderområdets styrelse.

Digital workshop-Hur utvecklar vi landsbygden i vårt område?

Den 18 februari bjöd vi in till en digital workshop där vi diskuterade utvecklingsbehov och framtidsvisioner för vårt område. Vi var som mest 45 deltagare och anteckningarna från mötet hittar ni nedan.  

Anteckningar workshop 2020-02-18.pdf