Sök på webbplatsen

Första nya projekten beviljade

På LAG-mötet den 17 mars beviljades de två första utvecklingsprojekten inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020.

Projekt Mötesplats Östra Ryd handlar om att bygga en träff- och servicepunkt för boende och gäster i bygden. Lokalen lokaliseras jämte den nya macken och den affär som också håller på att etableras på platsen. 

Projekt Företagsutveckling naturturism syftar till att på ett uthålligt sätt utveckla och bredda naturturismnäringen. Genom nära samarbete med entreprenörer och företagare hoppas projektet bidra till nyskapande och utveckling av företag och arbetstillfällen på landsbygden.