Sök på webbplatsen

Två nya prioriteringsbeslut

På LAG-mötet den 9 september prioriterade LAG två nya projektansökningar.

Det ena projektet är en förstudie där sökande ska undersöka intresset för ett företagscenter/Coffice i Söderköping. I det andra projektet som blev prioriterat ska sökande Fliseryds samhällsförening upprätta en paviljong vid Jungnerholmarna för möjligheten att ordna mer aktiviteter.

Här kan ni läsa mer om projekten.

Nästa LAG-möte är den 20 oktober.