Sök på webbplatsen

Nya stödmöjligheter!

Kustlandet sjösätter nu två nya projekt där lokala utvecklingsgrupper kan söka mindre stöd.

Inom projekt MilLOU - Mikrostöd till lokala utveckling kan föreningar exempelvis byalag, samfälligheter och idrottsföreningar söka stöd för att genomföra insatser för att skapa mer lokala kultur och fritidsaktiviteter och  insatser som stärker gemenskapen  och den lokala identiteten. Ansökningsperioden för att söka stöd är t.o.m 2017-02-28

Kustlandet har nu även ett projekt där lokala utvecklingsgrupper kan söka stöd för att genomföra förstudier inom ramen för Kustlandets strategi. Inom projektet kan sökande få stöd för kostnader som är förknippade med förstudien som exempelvis informationskostnader, marknadsundersökningar, omvärldsanalyser och kostnader för att genomföra studiebesök. Ansökningarna kommer att hanteras löpande fram till 2018-03-31

Här kan ni läsa mer om projekten och hur man ansöker