Sök på webbplatsen

LAG-möte Östra Ryd

Kustlandets styrelse träffades den 8/6 i Östra Ryd, Söderköpings kommun. I samband med mötet berättade representanterna Ann-Louise Kroon och Margareta Hultström från projekt ”Coffice” respektive ”Mötesplats Östra Ryd” om genomförande, resultat och erfarenheter av sina projekt.

På LAG-mötet prioriterades två nya projektansökningar: "Park vid Bolens strand" i Simonstorp, Norrköpings kommun samt; "Utveckling av föreningslokalen Prästbacken" i Forsa, Mönsterås kommun.

På föregående möten under våren 2017 har ytterligare fem projekt prioriterats: "Iordningställande av badplats vid Stora Brygga"; Mauritzberg, Norrköpings kommun, "Kulturturism i bruksmiljö", Hults bruk, Norrköpings kommun; "Östgötalandet", Söderköpings kommun; "Naturpärlor i Valdemarsviks kommun", samt; "Kustdagarna", Gryt, Valdemarsviks kommun.

Samtliga av ovan nämnda projekt beskrivs närmare här.