Sök på webbplatsen

Årsmöte 2019

Den 17 april hölls Kustlandets årsmöte och Lars-Olof Johansson valdes till ny ordförande.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar avlöpte som förväntat och enligt valberedning och revisorers förslag. På grund av valet 2018 blev det många nya offentliga ledamöter. För Söderköpings kommun tillträdde Christina Friberg som ersättare, för Valdemarsviks kommun tillträdde Jenny Elander Ek med Malin Österström som ersättare, för Västerviks kommun tillträdde Malin Ohlsson som ersättare, för Oskarshamns kommun tillträdde Kristina Hägg-Blecher med Lars Ljung som ersättare, och för Mönsterås kommun tillträdde Thomas Halkjaer.

Bengt Almkvist, Sankt Anna, avtackades för sina fina insatser sedan det första Kustlandet bildades år 2000, bland annat som ordförande. Som ny ledamot företrädande den ideella sektorn i Söderköpings kommun valdes Britta Andersson, Sankt Anna.

Som ledamöter för den ideella och privata sektorn omvaldes Peter Lundgren, (Gärdsholmen), Lars Juhlin (Kolmården), Eva Gustafsson (Pataholm) och Åsa Nilsson (Kråkelund).

Eftersom Jordbruksverket kräver ett byte av ordförande under programperioden valdes Lars-Olof Johansson, Vikbolandet, till ny ordförande. Tidigare ordförande Charlotte Liliemark, Misterhult, valdes sedermera på konstituerande styrelsemöte till vice ordförande.

I samband med årsmötet på Västerviks järnvägsstation höll Daniel Niklasson föredrag om och visning av museijärnvägen Smalspårets verksamhet.

Protokoll årsmöte 2019