Sök på webbplatsen

Årsmöte 2020

Torsdag den 23 april kl 18.00 hålls Kustlandets årsmöte. På grund av Coronaviruset hålls mötet på distans via Internet.

Mötet omfattar sedvanliga årsmötesförhandlingar och redovisning av verksamhetsåret 2019.

Vi kommer att använda oss av den digitala plattformen ZOOM. Ni kan använda dator eller smartphone alternativt läsplatta för att ansluta er. Nedan följer anvisningar om hur ni kommer in på mötet. Det bästa förutsättningarna för mötet är om ni sitter ostört och kopplar upp er till det digitala mötesrummet en kvart innan, för att kontrollera att ljud och mikrofon fungerar tillfredsställande.

Via dator: 

  • Klicka på nedanstående länk. Programmet för Zoom startar automatiskt en nedladdning till din dator. (Gör den inte det kan ni klicka på "Download")
    Kan ni inte ladda ned programmet, kan ni starta direkt via er webbläsare genom att  klicka på "join from your browser" i rutan som kommer upp.
    https://zoom.us/j/159768884 
  • Öppna upp det nedladdade programmet och tillåt "Terms of service and private policy"

  • I nästa ruta skriver ni ert namn och väljer "Join with Computer Audio"

  • Ni kommer sedan att släppas in på mötet

Via smartphone/läsplatta: 

Ladda ned appen ZOOM Cloud Meetings  i Appstore eller Google play och anslut er med möteskod: 159768884

Anmäl er gärna i förväg genom att kontakta kontoret på info@kustlandet.com eller telefon 0493-53070.

Nedladdningsbara underlag till mötet:

Kallelse

Dagordning

Årsredovisning 2019 Kustlandet sign

Revisionsberättelse och PM 2019

Kvalitetsrapport

Riskanalys

Valberedning förslag