Sök på webbplatsen

Mera pengar och förlängning

Kustlandet kan tilldelas mer än 5 miljoner kronor extra så hör av dig om du har en projektidé som behöver medfinansiering.

Preliminära besked från Jordbruksverket indikerar att Kustlandets verksamhet kommer att förlängas med två år och tilldelas mellan 5,3 och 8,6 miljoner kronor extra. En förlängning och extra tilldelning av medel skulle innebära att innevarande programperiod (nominellt 2014-2020) i praktiken skulle pågå ända fram till 2024.

För utvecklingsgrupper med idéer om nya projekt kan det därför vara bra att förbereda sig inför definitiva besked som väntas mot slutet av året. Välkomna att höra av er till kontoret för mer information och dialog om projektansökningar.