Sök på webbplatsen

Ännu mera pengar till förlängning

Kustlandet ser ut att tilldelas minst 10,7 miljoner kronor extra till två års förlängning av programperioden.

Senaste besked från Jordbruksverket innebär att Kustlandets verksamhet kommer att förlängas med två år och tilldelas minst 10,7 miljoner kronor extra. Förlängningen och extra tilldelningen av medel innebär att innevarande programperiod (nominellt 2014-2020) i praktiken pågår ända fram till och med 2024. Definitiva besked väntas under mars 2021.

För utvecklingsgrupper med idéer om nya projekt går det därför bra att inleda arbete med att utforma ansökningar. Välkomna att höra av er till kontoret för mer information och dialog om projekt.