Sök på webbplatsen

Nu har pengarna kommit

Jordbruksverket har tilldelat Kustlandet 12,2 miljoner kronor extra.

Programperioden 2014-2020 förlängs med två år och blir därmed 2014-2022. För förlängningsåren erhåller Kustlandet en utökning av budget med 12,2 miljoner kronor. Medlen är från och med nu tillgängliga för att beviljas till nya projekt. 

Förlängningsåren och tilldelningen av extra medel innebär i praktiken att projekt kan pågå  ända fram till och med 2024.

Välkomna att höra av er till kontoret för mer information och dialog om projekt.