Sök på webbplatsen

Fiskeriverket nappade på Kustlandets ansökan – miljoner på kroken.

Fiskeriverket har nu utsett de två första områdena som får bilda Fiskeområde. Kustlandet fick tillsammans med Vindelälvens avrinningsområde det positiva beskedet nu i veckan.

 

-       Det här är härligt att fiskeriverket gillar vår plan att satsa engagerade människor och lokal förvaltning, säger Bengt Almqvist, via en skrapig telefonlinje samtidigt som han fraktar får mellan två öar uppe i Sankt Anna. Bengt Almqvist är skärgårdsbonde, LAG medlem i Kustlandet och har varit med att ta fram den ansökan som Fiskeriverket sagt ja till.

 

Kustlandet har blivit beviljad 5,5 miljoner från Europeiska Fiskerifonden, vilket är 50% av områdets totala budget på 11 minjoner kronor. De resterande pengarna kommer från olika svenska offentliga organisationer som bland annat Fiskeriverket, regionförbunden i Östergötland och Kalmar samt kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås.

 

På samma sätt som i Leader ska pengarna gå till projekt som initieras och genomförs av personer och grupper som bor och verkar i området. Vilka projekt som kommer att få ta del av pengarna är därför långt ifrån klart. Men projekten ska, på samma sätt som i Leader arbeta för att hitta nya möjligheter och nya arbetstillfällen inom verksamheter med fiske och fisk som grund. Det kan exempelvis handla om förädling av yrkesfiskets produkter eller att utveckla den fiskerelaterade turismen.

 

De tilldelade pengarna ska gå till utveckling inom:

·         Diversifiering och nyföretagande

·         Fisk- och miljövård

·         Information och förvaltning

·         Rekreation och friluftsliv

·         Kulturmiljövård

·         Samverkan

·         Koordination och stöd

 

 

På Kustlandets kansli är man också glad över nyheten.

-       Fiskeområdet och Leaderarbetet kompletterar varandra perfekt. Genom att ha båda verktygen i lådan kan vi lättare hjälpa de som vill driva utvecklingsarbete i våra sex kommuner. Säger Gustaf Westring, som har hand om Fiskeområdesfrågorna på Kustlandet. Och avslutar:

-       Nu är vi klara med strategierna - äntligen kan vi sätta igång och jobba!

 

 

 

 

För frågor om Fiskeområdet         Gustaf Westring   0768 66 39        0493 530 74

För frågor om Kustlandet               Lotti Jilsmo   0493 530 70, 073 63 22 220

 

Läs mer på Fiskeriverkets hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

” Kustlandet är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Kustlandets område sträcker sig över sex kommuner i Kalmar och Östergötlands län Föreningen Kustlandet driver bland annat ett Leaderprogram som utgör en del av Landsbygdsprogrammet 2007-2013.

 

Utvecklingsarbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för boende och verkande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter.”