Sök på webbplatsen

Landsbygdskonferens i närområdet

Tema: De tre S:en för landsbygden: Service - Småskalighet - Social ekonomi Boka in den 21-22 oktober 2009. Konferensen som har blivit en ”institution” för människor med intresse för landsbygdsfrågor. I år gästas den bland annat av kommunalrådet i Kalmar Johan Persson vår förre stadsminister Göran Persson.

 

Tema: De tre S:en för landsbygden
Service - Småskalighet - Social ekonomi  

Boka in dig och dina medarbetare till den 8:e Landsbygdskonferensen i Emmaboda den 21-22 oktober 2009. 
Konferensen har blivit en ”institution” för människor med intresse för landsbygdsfrågor.

I år kan vi, förutom en mängd andra intressanta föreläsare, stolt presentera kommunalrådet i Kalmar Johan Persson. Johan ska att berätta om  "Hela Kalmar ska leva" som är den paroll kommunen arbetar efter. Kalmar blev vald till årets kommun av riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” 2009.

Dessutom överraskar vi med ingen mindre än vår förre stadsminister Göran Persson, som är ett exempel på en person som bytt yrkesbana och förverkligat en dröm om ett liv på landet. Göran kommer bl.a. att tala om hur stad och land är beroende av varandra för att Sverige skall få en hållbar ekonomisk tillväxt.

På konferensen samlar vi regionala aktörer i tre län till en kraftsamling kring landsbygdsutveckling. Vi kan konstatera att dagarna har utvecklats till en mötesplats, där parter på lokal, regional och nationell nivå utbyter information och erfarenheter.

Målgrupp för konferensen är olika intressenter för landsbygden såsom lantbrukare, näringsidkare inom turismen, andra entreprenörer som verkar på landsbygden, boende på landsbygden, eldsjälar samt tjänstemän i kommuner och offentlig förvaltning samt andra organisationer som jobbar med och för landsbygden. Förra året deltog drygt 150 personer, i år siktar vi på att bli ännu fler!

Med konferensen i år vill vi:
• skapa en arena där vi gemensamt skapar framtidens strategier för landsbygdsutveckling
• inspirera och sprida goda exempel
• fokusera på tre S: Service, småskalighet och social ekonomi

Vi kommer också att ha en utställning. Är du intresserad av att delta på den så hör av dig till:
Weronica Stålered
Emmaboda kommun
TEl. 0471.24 90 13
weronica.stalered@emmaboda.se

Om du arbetar som kommunal eller annan tjänsteman så rekommenderar vi dig att försöka se till att sponsra regionens eldsjälar, så att de har möjlighet att deltaga.  Behöver du extern finansiering för detta, ta gärna kontakt med närmsta Leader-kontor och/eller Länsstyrelse så hjälper de dig vidare.

Vi återkommer inom kort med ett mer exakt program, men hoppas att du redan nu bokar av dessa dagar i din almanacka och hjälper oss att sprida denna information till ditt kontaktnät.

Pia Holgersson, 0455 – 61 50 08, pia.holgersson@velopia.se
Weronica Stålered, 0471.24 90 13 weronica.stalered@emmaboda.se 
 

Arrangörer för konferensen är:


  

 

 

 

läs mer om programmet på

 

http://www.emmaboda.se/For-naringslivet/Landsbygdskonferens/