Sök på webbplatsen

EU-pengar till en ny och en gammal rastplats

Under Kustlandets möte den 22 oktober beviljades två projekt pengar från Kustlandet på sammanlagt 1 851 750kr. Här följer en presentation av projekten.

De två projekten handlar båda om behovet av information när vi är ute och reser. För 300 år sedan fungerade Gästgiveriet i Fristad som en rastplats där resande kunde få sig något till livs och få höra det senaste från bygden och riket. I Fårbo har man idag börjat utveckla en plats för marknadsföring och försäljning av lokala produkter vid den södra infarten till Misterhult. Projekten är en historisk och nutida rastplats som vill öka sina besöksanledningar.

 

Fristad Gästgiveri

Utmed landsvägen mellan Östra Husby och Söderköping ligger ett oansenligt litet hus. Det är grått och nedgånget men bär på en lång och spännande historia. Fristads Gästgiveri från 1606 är Vikbolandets äldsta timrade bostadshus (kanske också Östergötlands) och utgör ett unikt tillfälle att levandegöra ett kulturarv och skapa en attraktion på landsbygden. Århundradens gästgiveriverksamhet erbjuder en rad exempel på färggranna personligheter, brokiga händelser samt kontakter med övriga Sverige och Europa.I samtal och diskussioner mellan lokala grupper, markägare, näringsidkare, kommunen och länsstyrelsen har idén om ett samverkansprojekt växt fram. Vi tror att Gästgiveriet kan bli en sevärdhet och ett besöksmål, en samlingsplats, ett nav för olika aktiviteter och ett uppsving för bygdens föreningar och företag. Vi vet att vägen dit är lång men genom detta projekt är vi övertygade om att grunden för en positiv utveckling skulle vara lagd. Besöksnäringen i Sverige förutspås en fortsatt tillväxt och Gästgiveriet med associerade verksamhet skulle komplettera Vikbolandets utbud väl.

Inom projektet ska man genomföra en restaurering på ett antikvariskt riktigt sätt för att rädda byggnaden för framtiden och för att den ska bli ett dragplåster för turism och lokalbefolkningen. Hembygdsföreningarna kommer undersöka och dokumentera gästgiveriets historia så att den sedan kan presenteras för besökare i olika utställningar. Inom projektet kommer man ordna så att det går att sälja kaffe och lokala produkter på platsen, och presentera vilka andra besöksmål som finns i området. Förhoppningen är att lokala teaterstycken ska kunna spelas på platsen och att gästgiveriet även ska ge skolbarn ökad kunskap om Vikbolandets historia.

Kustlandets LAG beviljade projektet 962 750kr
Kontaktperson: Tåby Hembygdsförening, projektägare, Carl-Fredrik Tersmeden, 0125-44011

 

Macken i Fårbo

Den ideella föreningen Misterhultsföretagarna verkar för att främja nyföretagande och att skapa nätverk inom olika verksamhetsområden samt att bidra till företagens utveckling och allt som kan bidra till en levande landsbygd. Med ca 85 medlemmar av de ca 100 företag är man väl förankrad i bygden och arbetar aktivt för dess utveckling. I Misterhult finns även en intresseförening, som tillsammans med företagarna tillsammans analyserat vilka grundförutsättningar som behövs för en livskraftig landsbygds. Efter analysen kom man fram till att Misterhult har allt som behövs – så när som på en sak. Drivmedel.

Denna brist har blivit en central fråga som om och om igen dyker upp i kontakter mellan företagare, boende, besökare och kommunen. Samtidigt ser man ett behov att marknadsföra bygden, dess besöksmål och produkter. Med detta som bakgrund föddes projektidén att nyetablera en drivmedelsstation vid den plats där föreningarna idag driver turistinformation under sommaren och där lokal produkter finns till försäljning. Platsen är Fårbo utmed E22an vid nya avtaget till Figeholm och OKG. Rastplatsens mark ägs av Oskarshamns kommun.

Förutom att etablera macken kommer projektgruppen även arbeta med att utveckla det bygden har att erbjuda. Bygdens företagare får nya affärsmöjligheter och samt tillfälle att bearbeta potentiella kunder på ett nytt sätt. Den småskaliga turstinformationsverksamhet som Misterhults intresseförening driver i Fårbo ska utvidgas. Folk som tankar ska informeras om vad Misterhult har att erbjuda och uppmuntras att stanna i området. Tillsammans med företagen i bygden ska speciella paket tas fram och marknadsföras via turistinformationen i Fårbo. Aktiviteterna samordnas med Turistbyrån i Oskarshamn.

Kustlandets LAG beviljade projektet 889 000kr
Kontaktperson: Misterhultsföretagarna, kontaktperson, Gillis Axelsson, 0491-34343
Oskarshamns kommun, projektledare, Peder Karlsson, 0491- 76 41 82

 

För frågor om projekten, kontakta respektive projektledare.
För frågor om Kustlandet, och Kustlandets del i projekten Gustaf Westring 0493 530 74

 


” Kustlandet är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Kustlandets område sträcker sig över sex kommuner i Kalmar och Östergötlands län Föreningen Kustlandet driver bland annat ett Leaderprogram som utgör en del av Landsbygdsprogrammet 2007-2013.
Utvecklingsarbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för boende och verkande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter.”