Sök på webbplatsen

Fiskeområde Kustlandet är nu igång

Idag (2010-01-14) träffades fiskeområdesgruppen (FOG) för första gången. Därmed är verksamheten igång och ansökningar om projektstöd är välkomna. Totalt förfogar fiskeområdet över 11 miljoner kronor.

Arbetet med att bilda fiskeområde har pågått sedan sommaren 2008 då Fiskeriverket utannonserade möjligheten såsom en del av det "Opertiva programmet för fiskenäringen i Sverige 2007-2013". I dialog med Fiskeriverket och lokala företrädare för olika fiskeintressen har en utvecklingsplan utformats, förankrats och godkänts.

Fiskeområdets syfte är att med hjälp av Leader-metoden stödja och verka för ett lokalt fisk- och fiskebaserat näringsliv som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Med fisk och fiske i fokus ska planen bidra till både förnyelse av befintliga aktiviteter och skapande av helt nya verksamhetsgrenar. Genom innovativa grepp ska effektivare metoder sökas och lovande utvecklingsmöjligheter prövas.

Totalt förfogar fiskeområdet över en budget på 11 miljoner. Finansiärerna omfattar bland annat EU (Fiskefonden), svenska staten (genom Fiskeriverket), regionförbunden i Östergötland och Kalmar län samt kommunerna Mönsterås, Oskarshamn, Västervik, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköping. Beslut i fiskeområdet fattas av fiskeområdesgruppen (FOG).

För mer information se Fiskeområde