Sök på webbplatsen

Första projektet beviljat i fiskeområdet

På FOG-mötet 2010-05-10 beviljade fiskeområdesgruppen stöd till det första externa projektet "Habitatförbättringar vid Hasselö/Sladö"

På fiskeområdesgruppsmötet i Oskarshamn 2010-05-01 godkände FOG Sladö fiskevårdsområdesförenings projektansökan gällande Habitatförbättringar vid Hasselö/Sladö. Projektet beviljades 160 000 kr för åtgärder som ska stärka rekryteringen av gädda och abborre samt följa upp och kartlägga resultaten av åtgärderna.

I samband med mötet fick FOG också höra Jan Anderssons (Fiskeriverkets kustfiskelaboratorium i Simpevarp) och Jonas Nilssons (Linnéuniversitetet i Kalmar) syn på status, trender, orsaker och lämpliga åtgärder gällande skärgårdens fiskbestånd.

Till sist gjordes ett studiebesök på Svartö där Curt Carlson berättade om de muddringar och andra fiskevårdande åtgärder som vidtagits.

Bilden visar ledamöterna i FOG och personal på kansliet under studiebesöket på Svartö.