Sök på webbplatsen

Två Leaderprojekt beviljade i Västerviks kommun

Under inledningen av 2010 beviljade Kustlandet två projekt i Västerviks kommun på sammanlagt 3 078 500 kr. De två projekten ”Handelsplatsen Gamleby” och "Granit" handlar båda primärt om stärkande av områdets näringsliv.

Granit

Västerviks kommun, delar av norra Misterhult i Oskarshamns kommun samt delar av Valdemarsviks kommun har genom sin berggrund av granit mycket goda förutsättningar för klättring. Inom svenska klättringskretsar är detta ett ganska känt faktum. Utländska klättrare som varit här bekräftar saken och återkommer gärna. Mot bakgrund av detta föddes idén att göra området till en klätterdestination av rang.

Med Västerviks Turistbyrå i spetsen vill föreningar och företag lägga grunden för en kraftig expansion av klätterverksamhet i området. Man vill skapa bra platser för olika slags klättring, hitta lämpliga former av service och kommersiella produkter samt att identifiera och kommunicera med utvalda målgrupper. Attraktion, kunder, produkter, service, marknadsförings- och försäljningskanaler och lokal förankring ska finnas på plats som en integrerad och uthållig helhet vid projektets slut. Därefter ska verksamheten kunna växa och utvecklas på egna ben.

Kustlandets LAG beviljade projektet 1 718 000 kr

Kontakt: Västerviks Turistbyrå, Stina Porsgaard, 0490 – 25 40 41

 

Handelsplatsen Gamleby

Då Västervik är en till ytan stor kommun, är Gamleby en viktig service- och handelsplats för invånare i norra kommundelen. Att denna service upprätthålls och utvecklas är oerhört viktigt för att såväl landsbygd som tätorter ska kunna utvecklas. Handlarna vill i samverkan öka sin konkurrensförmåga och förbättra servicen till sina kunder.

Projektet omfattar bland annat profilering av handelsplatsen Gamleby med hjälp av gemensam annonsering, tidning och hemsida. Utbildning i service- och värdskap samt seminarier för kompetensutveckling. Utveckling av evenemang för att höja profilen som marknadsplats och saluföra lokala produkter. Enkäter för att kartlägga kunders önskemål ocjh nöjdhetsgrad. Förbättra skyltning och information samt se över miljön med fastighetsägare och kommunen.

Kustlandets LAG beviljade projektet 1 360 500 kr

Kontakt: Västervik Framåt AB, Annika Boman, 0490 - 875 07