Sök på webbplatsen

Fiskeriverket nappade på Kustlandets ansökan

Kustlandet utsett till ett av tio områden i Sverige som ska få chans att bli fiskeområde

I fredags beslutade Fiskeriverket att Kustlandet är ett av tio lokala nätverk som ska ta fram utvecklingsstrategier med fokus på hållbar utveckling och fiske.– Kännetecknande för nätverken som valts ut är att de har en god lokal förankring. Deltagande finns från bland andra yrkesfiskets och sportfiskets organisationer, fisketuristföretagare, berörda vattenägare och kommuner, säger Charlotta Stadig, ansvarig handläggare på Fiskeriverkets strukturstödsenhet.

Möjlighet att arbeta vidare

För Kustlandet skulle ett utnämnande till fiskeområde innebära ytterligare medel för landsbygdsutveckling på temat fisk och fiske. För fiskeområdet ska det finnas en styrelse bestående av representanter från Kustlandets fisk- och fiskeintresserade. Strukturen påminner en hel del om Leader och lokala grupper kommer kunna söka pengar för att genomföra projekt.

Strategier utvecklas under ett halvår

Ansökningsprocessen sker i två steg, och det första steget är nu taget. Under sex månader kommer lokala intressenter att tillsammans med Fiskeriverket och länsstyrelserna arbeta fram mer detaljerade lokala utvecklingsstrategier som beskriver vilka åtgärder man vill vidta för att stärka sin konkurrenskraft med bas i ett hållbart fiske. - Ännu är det en bit kvar, men vi är utvalda att ta ett andra steg, säger Gustaf Westring på Kustlandet som varit samordnande i arbetat att ta fram den första ansökan. - Nu gäller det att vi på allvar funderar på vad vi skulle vilja göra med pengarna. Det här är en chans vi inte får missa! fortsätter Gustaf.Efter att nätverken ytterligare specificerat hur och med vad de vill arbeta gör Fiskeriverket en ny genomgång och utser ett antal av grupperna till "fiskeområdesgrupper" som får dela på 55 miljoner kronor i EU-medel.

För mer information om fiskeriverket och fiskeområden www.fiskeriverket.seCharlotta Stadig, tfn 031-743 03 70
För mer information om Kustlandets ansökan Gustaf Westring 0493-530 74
För mer information om Kustlandet Lotti Jilsmo, 0493-530 70

 

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

Ladda ner Kustlandets ansökan