Sök på webbplatsen

Full fart på Fristad

Tåby hembygdsförenings arbete med att väcka liv i Fristad Gästgiveri gör stora framsteg och väcker beundran.

Tillsammans med Vikbolandets föreningar och lokala företag skapas ett besöksmål som redan under uppbyggnadsfasen väcker stort intresse. Parallellt med att byggnaden renoveras strömmar turister, press och nyfikna till för att få se vad som sker. Studiecirklar bygger på med spännande och överraskande information från gästgiveriets 400-åriga historia. För mer information se:

http://www.vikbolandet.net/

Med stöd av Kustlandet, Länsstyrelsen i Östergötland och Riksantikvarieämbetet fortsätter arbetet fram till årsskiftet 2012/2013.