Sök på webbplatsen

Nu går det återigen att söka Microstöd i Leaderprogrammet.

Snabba beslut om stöd om max 30000kr mot att ni själva bidrar med ideellt arbete eller annan privat medfinansiering till motsvarande belopp.

Till skillnad från andra Leaderstöd beslutas Microstöden av Leaderkontoret och har därför en något snabbare och enklare handläggning. Grundkriterierna är som för övriga Leaderstöd. Projekten ska ha underifrånperspektiv, vara nytänkande och ha landsbygdsförankring.

För mer information om Microstöd klicka här