Sök på webbplatsen

Kustlandet som klätterdestination!

Nu är projekt Granit i full gång. I Sverige och Europa finns det tusentals personer som är klättringsintresserade. Med projektet Granit vill man locka hit dessa och göra området känt som en attraktiv klätterdestination. Projektets målsättning är att lägga grunden för att en kraftig expansion av klätterverksamhet i området ska kunna bli möjlig.

Västerviks kommun, delar av norra Misterhult i Oskarshamns kommun samt delar av Valdemarsviks kommun har genom sin berggrund av granit mycket goda förutsättningar för klättring. Detta är något som tidigare har varit ett ganska känt faktum inom svenska klättringskretsar men som man nu vill ta vara på och lansera för en bredare marknad.

Projektet drivs av Västerviks kommun tillsammans med Västervik klätterklubb och företag inom besöksnäringen i området. Under hösten har projektgruppen arbetat med att renovera de befintliga klätterberg som finns i Västerviks kommun. I samråd med markägarna har gamla toppankare och bultar bytts ut till rostfria alternativ och klätterlederna har rensats från sly. I oktober gjordes även en mycket lyckad resa till Chamonix för att studera hur de arbetar med klätterturism.

Under vintern har projektgruppen arbetat aktivt med marknadsföring och med att ta fram information till hemsidan www.vastervikclimbing.se  som nyligen har lanserats. Här kan man bl.a. hitta bilder och beskrivningar av klätterbergen och boulderingen som finns i i området samt vägbeskrivningar på hur man ska hitta dit. Deltagande företag i projektet har arbetat med att skapa klätterpaket ex prova-på-klättring och klätterkurser som nu marknadsförs på olika sätt.

I början av mars deltog projektgruppen tillsammans med företagarna på Vildmarksmässan i Stockholm med en egen monter. Syftet var att marknadsföra de fantastiska klättermöjligheter som finns i området tillsammans med attraktiva klätterpaket. Enligt projketledaren Jim Wasmuth var deltagandet på mässan mycket lyckat då intresset var mycket stort från besökarna och många värdefulla kontakter knöts. Han tipsar även om filmen om bouldering i Västervik av Shawn Boye  som hade premiär på mässan. För att se filmen klicka på följande länk : http://vimeo.com/20775047