Sök på webbplatsen

Historia och framtid först ut

Arbetet kring Kronobäcks klosterruin har engagerat många i Mönsterås kommun, tillsammans med det nationella ungdomsnätverket U Mojjen utgör det de första större projektbesluten från Kustlandets styrelse.

Historia och framtid först ut

ladda ner pressmeddelandet

Arbetet kring Kronobäcks klosterruin har engagerat många i Mönsterås kommun, tillsammans med det nationella ungdomsnätverket U Mojjen utgör det de första större projektbesluten från Kustlandets styrelse.    

Kronobäck

Söder om Mönsterås ligger Kronobäcks klosterruin som under de senaste åren börjat vakna till liv igen. Här vill boende, företagare och kommun skapa en motor för turism och näringslivsutveckling genom att göra Kronobäcks klosterruin till ett besöksmål och en evenemangsplats.   Mellan jan 2009 och feb 2011 kommer projektet pågå och till arbetet har Kustlandet beviljat 824 840 kr  

Styrelsen kommenterar beslutet med att ”projektet är väl strukturerat med fokus på högt prioriterat område i utvecklingsplanen, att bruka och bevara områdets natur och kulturresurser. Projektet har även en god lokal förankring och bred samverkan mellan en mängd olika grupper, företag och myndigheter.  

U Mojjen

U Mijjen är ett nationellt ungdomsprojekt där runt 15 olika Leaderområden förväntas delta för att gemensamt arbeta med unga på landsbygden.   Projektet syftar till att förbättra landsbygdsungdomars självbild och synen på att bo på landet, inspirera till samhällsengagemang och entreprenörskap samt tydliggöra ungdomsperspektivet i landsbygds- och utvecklingssammanhang.   Man kommer även arbeta tillsammans med forskare för att visa på hur vuxnas attityd och påverkar unga att flytta och stanna.    

Styrelsen hälsar att ”detta är en viktig insats inom ett prioriterat område i utvecklingsplanen. Det har bra innehåll och ambitioner, och det finns en god uppslutning kring initiativet. Det kommer även ge vårt område möjligheter att utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter. En blygsam kostnad i förhållande till den potentiella nyttan.”  

Projektet beviljades max 250 000 kr