Sök på webbplatsen

Mack i Överum

Nu är arbetet med att återetablera en mack i Överum i full gång. Intresseföreningen i Överum fick i dagarna det positiva beslutet om projektstöd från Länsstyrelsen.

Nu när alla formella bitar fallit på plats är inte den dagen långt borta då Överumsborna återigen kan tanka på hemmaplan. Orten har varit utan mack sedan 2008 då den dåvarande Statoilmacken lades ner. Projektets övergripande syfte och vision är att ge Överum alla basfunktioner som krävs för en framgångsrik landsbygd. Med bränsleförsörjningen tryggad finns både förutsättningar och potential för att bygden ska blomstra genom inflyttning, turism och nyetablering av företag.  Kustlandet är med och finansierar projektet tillsammans med Regionförbundet i Kalmar, Sparbankstiftelsen i Tjust, Västerviks kommun och Q-star. Läs mer om projektet här