Sök på webbplatsen

Nya miljoner till bredbandsatsningar på landsbygden!

300 miljoner kronor fördelas till länsstyrelserna för satsningar på anläggning av bredband inom nuvarande landsbygdsprogram. Fördelningen av pengarna har bland annat gjorts utifrån landsbygdsbefolkning och gleshet.

Snabb uppkoppling är en viktig förutsättning för en levande landsbygd i Sverige.
– Bredband ökar attraktionskraften på den svenska landsbygden och skapar tillväxt, jobb och utveckling.  Det överbryggar gleshet och långa avstånd på den svenska landsbygden, säger Niclas Purfürst, chef för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Efterfrågan på bredbandsinvesteringar har varit stor de senaste åren. Som en följd av det har landsbygdsprogrammet tillförts mer pengar. Totalt har landsbygdsprogrammet tillförts 375 miljoner kronor. Jordbruksverket fördelar 300 miljoner kronor till länsstyrelserna och Post- och telestyrelsen hanterar 75 miljoner kronor. Under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens budgetproposition för 2012 så är pengarna tillgängliga för 2012 och 2013

Satsa på bredband med hjälp av projektstöd

Nu finns det möjligheter till bredbandsutbyggnad även i områden där det inte är lönsamt för marknadsaktörerna att bygga ut. Regeringens utgångspunkt är att marknaden ska tillhandahålla säkra och goda elektroniska kommunikationer. Där marknaden inte räcker till finns ofta ett stort lokalt engagemang som regeringen nu bejakar. Det är i många fall lokala utvecklingsgrupper som får möjlighet att påbörja eller fullfölja sin bredbandsutbyggnad. När vi idag pratar om framtidens bredband är det främst bredband genom fiberkabel som är aktuellt. Organisationer, föreningar, byalag och kommuner som vill satsa på bredbandsutveckling kan söka pengar i form av projektstöd inom landsbygdprogrammet från respektive Länstyrelse.  

Länk till Länstyrelsen Kalmar
Länk till Länstyrelsen i Östergötland

Möjligheter inom Kustlandet

Om ni i er bygd är intresserade och har ett behov av att få ett snabbare och säkrare  bredband  bör ni börja med att ha ett uppstartsmöte. Samla grannarna, både boende och företagare och prata med dem om vilka fördelar ett snabbare bredband har för byn där ni bor. Ju fler som är villiga att ansluta sig desto billigare blir  kostnaden per anslutning och kan även vara ett argument för att få kommunen att prioritera utbyggnad till ert område. När ni väl har bestämt er för att driva frågan vidare, bildar ni en förening. Det kan vara ett byalag, intresseförening eller ekonomisk förening skapad för just detta ändamål. Föreningen ska registreras som en juridisk person och ha en vald ordförande och kontaktperson. I tidigt skede bör ni även kontakta kommunen för att få veta hur utbyggnaden av stamnätet ser ut idag och om hur planerna ser ut för framtiden. Det kan även vara bra att ta kontakt med tänkbara bredbandsleverantörer och operatörer för att kolla av intresset och möjlighet att leverara tjänster i det planerade nätet. Den första fasen, att få så många som möjligt att vilja ansluta sig och underöka förutsättningarna i er bygd kan drivas som en förstudie. I förstudien  görs även en första uppskattning av kostnader och tidsåtgång, för att bygga bredbandsnätet i er bygd. För kostnader förknippat förstudien kan ni söka ett  Microstöd genom Kustlandet om ni bor inom vårt område. Microstöd är ett mindre stöd om max 30 000kr som beslutas av Leaderkontoret och har en något snabbare handläggning som exmpelvis kan sökas för förstudier. Enklare hantering och snabbare beslut om stöd mot att ni själva bidrar med privat medfinansireing exempelvis ideellt arbete till motsvarande belopp. Kustlandet har tidigare beviljat Microstöd till sådana förstudier som ni kan läsa om här.

Är ni intresserade av söka ett Microstöd eller vill veta mer om vilka möjligheter som finns kan ni kontakta: 
Anette Viheriälä
avi@kustlandet.com
0493-53072, 072-743 79 39

Om alla intressenter är överens om att fortsätta efter förstudien, tas en fullständig projektplan fram. Inför det kommande arbetet är det lämpligt att tidigt ta kontakt med respektive Länsstyrelse:

Kontaktperson på Länsstyrelsen Kalmar län är:
Agneta Gustavsson
Agneta.Gustavsson@lansstyrelsen.se
0480-82802, 070-6108832 
 
Kontaktpersoner på Länstyrelsen i Östergötland är:
Mikael Sleman
mikael.sleman@lansstyrelsen.se
013-19 61 31
Jonas Jernberg
jonas.jernberg@lansstyrelsen.se
013-19 64 91