Sök på webbplatsen

Reningsverk i Ramsdal invigt.

Lördagen den 19 maj invigdes det nya reningsverket i Ramsdal som ett led i arbetet för ett renare Östersjön.

Invigningstalet hölls av Söderköpings kommunalråd Magnus Berge  som även utförde den traditionella bandklippningen assisterande av projektansvarig Karl-Erik Stober och projektledare Roland Johansson. Tidigare fanns det ett mekaniskt-kemiskt verk på platsen vilket innebar att man inte fick bort den för Östersjön skadliga fosforn och kväven. Det nya reningsverket är biologiskt vilket kommer att reducera de skadliga ämnena markant och följa naturvårdsverkets föreskrifter.  

Planering och uppbyggnad är ett Leaderprojekt drivet av Sankt Anna ek.förening, med stöd av Kustlandet, Söderköpings kommun och Länsstyrelsen.

Klicka här så kommer ni till projektägarens hemsida där arbetet har dokumeterats från första spadtaget.