Sök på webbplatsen

Provfiske i Emån

Under veckorna 21, 25 och 26 har det genomförts provfiske i olika delar av Emån. Provfisket utfördes av elever från Sportfiskeakademin i Forshaga i samarbeten med Kustlandets turistfiskeprojekt.

Detta syftade till att ge en inledande bild av områdets värde för sportfisketurism i fråga om andra arter än karaktärsarterna lax och havsöring som den största delen av sportfisketurismen historiskt sett grundat sig på i nedre Emån. Slutrapport är inte sammanställd ännu men preliminärt lutar det åt att gäddbeståndet verkar ganska svagt medan färnan glädjande nog tycks ha starka bestånd på många platser i ån. Det finns teorier om att det ökade malbeståndet utgör stark konkurrens för gädda och andra predatorer och att detta kan vara en anledning till att dessa arter minskar. Resultatet av provfisket kommer förhoppningsvis kunna utgöra en av många pusselbitar i framtiden för att bygga upp en väl fungerande fisketurism kring Emån.