Sök på webbplatsen

Fotbollsföreningar som bygdeutvecklare!

I dagarna var det slutseminarium för projekt "En förening i varje by-fotboll för alla" som har drivits av Östergötlands fotbollsförbund.

Projektet startade i november 2009 och  fick ekonomiskt stöd av länsstyrelsen och Östsam . Av totalt 150 föreningar i Östergötlands fotbollförbund är ca 60 st landsbygdsföreningar. Dessa
inbjöds att delta i detta projektet vars främsta syfte är att ge ungdomar möjlighet att aktivera sig i en fotbollsförening och samtidigt inspirera föreningar att  bidra till utvecklingen av orten. Projektet har främst varit ett mobiliseringsprojekt, som avsett att hjälpa landsbygds-föreningarna till att i senare skede via Leaderprojekt utveckla sin verksamhet 
Inom projektet har man velat stärka fotbollsföreningarna roll  som tillväxtmotor på landsbygden.
Av de 60 föreningarna har 10 föreningar drivit Leaderprojekt inom leaderområdena Folkungaland, Gränslandet och Kustlandet.

Från Kustlandets område fanns  Mikael Carlsson, Västra Husby IF på plats och berättade om deras projekt "Byalag för ökad samverkan"där syftet var att undersöka möjligheterna att bilda ett byalag och lokalisera utvecklingsmöjligheter i bygden. Projektet har bland annat lett till bildandet av byalaget och att flera utevecklingsideér har kunnat genomföras