Sök på webbplatsen

Fiske- och biotopvård i Gamlebyån

Nu är projektet som ska underlätta fiskarnas vandring genom Gamlebyån och gynna Havsöringens lekmöjligheter i full gång.

I Gamlebyån som går genom centrala Gamleby leker varje år omkring 50 havsöringar . De flesta fiskarna kommer inte längre eftersom det finns ett hinder vid Gamleby Mekaniska. För att fiskarna ska ha möjlighet att passera ska man inom projektet bygga alternativa vandringsleder vid hindret.  Initiativtagarna till projektet är Gamleby sportfiskeklubb som tillsammans med Västerviks kommun och Hushållningssällskapet driver projektet. Projektet drivs med stöd av Kustlandets fiskeområde och Hav- och vattenmyndigheten. Första etappen av projektet är redan igång och man har börjat att bredda Å-fåran med ca tio meter genom att gräva ett tvåstegsdike. Ett tvåstegsdike byggs för att efterlikna naturliga vattendrag som har bildats under lång tid i naturen. Med en mittfåra där vattnet rinner fram vid normala flöden och ett svämplan som finns till om vattenivån höjs tillfälligt. Allt för att undvika erosion och näringsläkage från jordbruket. Ett 10 tal medlemmar från Gamleby sportfiskeklubb kommer att delta i det ideella arbetet.