Sök på webbplatsen

Leader gör skillnad!

Att driva Leaderprojekt stärker det sociala kapitalet i en bygd. Det skapas nya arenor och kontakter för den lokala utvecklingen. Engagemanget ökar och påverkar den lokala identiteten positivt. Det här visar en nyligen genomförd utvärdering i leaderområdena i sydost.

Kustlandet har tillsammans med sex leaderområden i södra Sverige drivit ett projekt för att göra en utvärdering av leaderarbetet i regionen. Den huvudsakliga frågeställningen var att ta reda på om leadermetoden bidrar till samhällsutveckling samt vilka mervärden som uppstår.

Uppdraget har utförts av forsknings- och utvecklingsföretaget Doing Rural, som intervjuat 49 projektledare/projektägare, verksamhetsledare och ordförande samt genomfört fokusgruppsintervjuer i samtliga leaderområden.

Undersökningen visaratt leaderarbetet gör skillnad och mervärdena visar att metoden som bland annat bygger på underifrånperspektiv,samarbete och nytänkande kan bidra till god samhällsutveckling. Leadermetodens krav på samarbete bidrar till att det skapas nya mötesplatser och nya samarbetspartners som tillsammans jobbar mot samma mål.

Hela rapporten finns på http://issuu.com/lassewellin/docs/g__r_leader_skillnad_org  som en bläddringsbar pdf och här i en nedladdningsbar version.

De deltagande leaderområdena i utvärderingen är förutom Kustlandet, Gotland, Småland Sydost, Leader Linné, Mitt i Småland, Astrid Lindgrens hembygd och Leader KalmarÖland.