Sök på webbplatsen

Nu går startskottet!

Den 8 april samlades ca 250 personer på en nätverksträff i Stockholm inom temat Lokalt Ledd Utveckling genom leadermetoden. Nätverksträffen var en kick-off för att samla landsbygdssverige till att bilda nya leaderområden.

I början på april presenterade landsbygdsministern Eskil Erlandsson det nya landsbygdsprogrammet. Av den totala budgeten kommer 1,7 miljarder gå till Lokalt Ledd Utveckling/Leader. Den nya för den här perioden är att det kommer att bli möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling från fyra fonder. Förutom Europeiska jordbruksfonden och havs och fiskerifonden kommer medel från socialfonden och regionala utvecklingsfonden att tillkomma. Vilket betyder att summan för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden blir totalt ca 2 miljarder kr.

Nu startar arbetet med att ta fram och skriva lokala utvecklingsstrategier.Senast den 23 maj ska områdena som vill bilda ett leaderområde skicka in sin intresseanmälan och  senast den 1 december i år ska de färdiga strategierna vara inskickade till Jordbruksverket. Mobilseringarbetet är nu igång i Kustlandet och du har möjlighet via vår enkät på ett enkelt sätt ge din åsikt.