Sök på webbplatsen

Fiskeregler och god sed i skärgården!

Fiskeområde Kustlandet har under våren tagit fram ett informationsmaterial för att sprida medvetenheten om de fiskeregler som gäller i skärgården för fiske som utförs med stöd av det fria handredskapsfisket.

Materialet består av en  folder där de viktigaste reglerna och lagarna är sammanfattade, och är tryckt på fyra olika språk, svenska, engelska, polska och tyska.

Informationsmaterialet kommer under första halvan av juni att spridas genom direktutdelning till adressater i skärgårdsområdet samt genom fiskecamper, turistbyråer och anslagstavlor vid sjösättningsramper och hamnar.

Klicka här för att ladda ner och läsa broschyren!