Sök på webbplatsen

Nytt Kustlandet?

Ett 100-tal föreningar och 6 kommuner har nu ställt sig poitiva till ett nytt Kustlandet, leaderområde för lokalt ledd utveckling. Ännu är det inte försent att ge sin åsikt. Via vår enkät eller direkt kontakt med kansliet.

Informations- och mobileringsarbetet kommer att fortsätta under hösten och ett första utkast till utvecklingsstategi ska inom kort arbetas fram. 

Svara gärna på nedanstående enkät eller ta kontakt med Kustlandets kansli för att ge din åsikt eller om du vill ha mer information om arbetet.
info@kustlandet.com
0493-530 74