Sök på webbplatsen

Vill ni ha hjälp att lyfta nya utvecklingsidéer?

Med hjälp av metoden Landsbygd 2.0 kan organisationen Hela Sverige ska leva erbjuda kostnadsfritt stöd vid lokala utvecklingsmöten. Landsbygd 2.0 en metod som används för att lyfta fram nya idéer i lokala utvecklingsgrupper och fram till november går det att boka en ung, utbildad processledare som håller i metoden – på plats, helt kostnadsfritt!

Detta innebär hjälp med att ni kan få hjälp med att:
•       hitta ett bra upplägg för ett utvecklingsmöte
•       samordna allt praktiskt inför ert utvecklingsmöte
•       sammanföra er med en ung utbildad processledare med lokalkännedom
•       marknadsföra utvecklingsmötet och hitta sätt att nå ut till helt nya personer och grupper
•       följa upp utvecklingsmötet

Vad är Landsbygd 2.0?
Landsbygd 2.0 är en mötesmetod som kan ta en åldersblandad grupp från nulägesanalys till handlingsplan på två timmar. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och leds av en ung, utbildad processledare. Metoden är framtagen av ”Hela Sverige ska leva” i samarbete med ”Vi Unga”, ”4H”, Vuxenskolan och ”U-land” (Ung på landsbygden) mfl.


Hur fungerar metoden Landsbygd 2.0?
Materialet till Landsbygd 2.0 består av en dokumentationsduk och nio frågekort.
Mötesdeltagarna delas upp i ett antal grupper så att de sitter max åtta personer runt varje bord med duken framför sig. På duken finns ett antal tomma pratbubblor där det som kommer fram i diskussionerna skrivs ner. Den som sitter närmast pratbubblan skriver. Diskussionerna sätts igång genom att deltagarna får svara på frågor som ställs av mötets processledare med hjälp av de nio olika frågekorten.

För vem och när passar metoden? 
För en grupp människor som vill bjuda in fler att engagera sig i arbetet med att tillsammans påverka utvecklingen i sitt närområde.       


Vad krävs för att arrangera Landsbygd 2.0?
  • Någon eller några som vill starta en förändring där grupper från hela bygden är med.
  • 1-2 processledare.
  •  En lokal som går att möblera i cafésittning.
  • Två-tre timmar. 

Är ni intresserade?

Kontakta Julia Falkman
julia.falkman@helasverige.se
073-852 15 18

Ni kan även höra av er till Kustlandet så kan vi hjälpa er med kontakt och planering av ett utvecklingsmöte.

/Anette
avi@kustlandet.com
0493-530 72 alt.0730 45 87 85