Sök på webbplatsen

Välkommen på VA-seminarie!

Projektet "Samverkan för gemensamma VA-lösningar" som drivs av Oskarhamns kommun inbjuder till ett VA-seminarie den 22 oktober där man kommer att presentera projektets resultat.

Projektet syftar till att i samråde med fastighetsägare utmed Oskarshamns kust finna lokalt anpassade hållbara avloppslöningar. Under seminariet kommer deltagare från områden längs kusten som ingått i projektet presentera sina erfarenheter och resultat. Antalet deltagare är begränsat till 100 personer så dröj inte med att anmäla dig om du vill delta.

22 oktober kl 9.00-14.45
Figeholm Konferens (hörsalen)


Anmälan senast den 9 oktober till Lisa Mellström,
0491-887 47, lisa.mellstrom@oskarshamn.se

Välkommen!