Sök på webbplatsen

Inbjudan till möte om lokalt ledd utveckling Söderköpings kommun.

Hur utvecklar vi landbygden? Vilka insatser anser du är viktiga i din bygd? Föreningen Kustlandet och Söderköpings kommun inbjuder till möte för att ni ska ha möjlighet att påverka Kustlandets nya utvecklingstrategi.


Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER - metoden ger möjlighet till finansiering av projekt som underlättar och förbättrar förutsättningar för att leva och verka på landsbygden. Grundprincipen är att just du som bor och verkar på landsbygden eller i skärgården ska ha möjlighet att påverka och skapa utvecklingen lokalt. Föreningen Kustlandet har skickat in en intresseanmälan om att bilda ett nytt Leaderområde till Jordbruksverket. Det nya Leaderområdet Kustlandet är tänkt att omfatta hela kommunerna Söderköping, Valdemarsvik, Västervik och Mönsterås samt delar av Norrköpings och Oskarshamns kommuner. Nu är vi mitt i arbetet att ta fram en utvecklingstrategi som kommer att vara vägledande för vilken typ av projekt som Kustlandet 7 år framöver kommer att kunna bevilja. Alla som bor och verkar på landsbygden är välkomna att berätta om vilka insatser som är viktiga för utvecklingen av sin bygd. Kom på ett möte nära dig och var med i planeringen - dina idéer är värdefulla!

– 20 oktober kl 18:00 S:t Anna skola, Sankt Anna
– 4 november kl 19:00 Betania, Östra Ryd
Vi bjuder på fika och behöver därför ha anmälan senast dagen före respektive mötestillfälle.

Varmt välkommen!

Anette Viheriälä, Leader Kustlandet
Barbro Mellqvist, Söderköpings kommun
Anmälan till Anette: via telefon, 0493-530 72 eller via mejladress avi@kustlandet.com