Sök på webbplatsen

Möte i Valdemarsvik!

Den 5 november kl 18 inbjuder Kustlandet tillsammans med Valdemarsviks kommun till möte om Lokalt ledd utveckling.

Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER - metoden ger möjlighet till finansiering av projekt som underlättar och förbättrar förutsättningar för att leva och verka på landsbygden. Grundprincipen är att just du som bor och verkar på landsbygden eller i skärgården ska ha möjlighet att påverka och skapa utvecklingen lokalt. Föreningen Kustlandet har skickat in en intresseanmälan om att bilda ett nytt Leaderområde till Jordbruksverket. Det nya Leaderområdet Kustlandet är tänkt att omfatta hela kommunerna Söderköping, Valdemarsvik, Västervik och Mönsterås samt delar av Norrköpings och Oskarshamns kommuner. Nu är vi mitt i arbetet att ta fram en utvecklingstrategi som kommer att vara vägledande för vilken typ av projekt som Kustlandet 7 år framöver kommer att kunna bevilja. Alla som bor och verkar på landsbygden är välkomna att berätta om vilka insatser som är viktiga för utvecklingen av sin bygd. Kom på mötet och var med i planeringen - dina idéer är värdefulla!

5 november kl 18:00 Församlingshemmet, Valdemarsvik 

Vi bjuder på fika och behöver därför ha anmälan senast den 4 november

Varmt välkommen!

Anette Viheriälä, Leader Kustlandet
Ulla Wallering Fall, Valdemarsvik kommun

Anmälan till Anette: via telefon, 0493-530 72 eller via mejladress avi@kustlandet.com