Sök på webbplatsen

Inbjudan till arbetsmöte om Kustlandets utvecklingsstrategi.

Ett utkast till utvecklingsstrategi för Kustlandet 2014-2020, som arbetats fram i dialog med landsbygdens parter, är nu klart och ute på remiss. Remisstiden är fram till den 19 november då föreningen inbjuder alla intresserade till ett arbetsmöte för att diskutera och fastställa strategin.

I början på december ska utvecklingsstrategin skickas in till Jordbruksverket.
Så kom på mötet så har ni möjlighet att ge era synpunkter på utkastet till strategin innan 
den skickas iväg – dina åsikter är värdefulla! Om ni inte har möjlighet att närvara på mötet får ni gärna höra av er till  till kansliet istället.Via telefon 0493-530 70 eller via mejl info@kustlandet.com

Tid: Onsdag den 19 november, kl 18:00-20:00
Plats: Åby herrgård, Gamleby

Vi bjuder på fika och behöver därför ha anmälan om deltagande senast den 18/11
Anmälan till Anette på Kustlandets kansli: via telefon, 0493-530 72 eller via mejl avi@kustlandet.com

Välkommen!

Interimstyrelsen för nya Kustlandet