Sök på webbplatsen

Utvecklingsstrategin inskickad!

Strategin för Kustlandet 2014-2020 har arbetats fram i dialog med landsbygdens parter och har efter remisser nu skickats in till Jordbruksverket.

Utvecklingsstrategin är en del av ansökan om att bilda ett nytt Leaderområde och Jordbruksverket kommer under våren 2015 återkoppla med synpunkter och så småningom ett beslut. Nedan kan ni ladda ner och läsa Kustlandets utvecklingstrategi. 

Kustlandet ansökan utvstrat 141202.pdf

Kustlandet utvstrat Bilaga 4 urvalskriterier.pdf

Kustlandet utvstrat bilaga 6 partnerskap.pdf