Sök på webbplatsen

Nya utvecklingsstrategin reviderad

Den nya utvecklingsstrategin har reviderats efter begäran om kompletteringar av Jordbruksverkets expertgrupp.

Jordbruksverkets expertgrupp har gjort en initial värdering av det förslag till strategi som Kustlandet lämnade in i december 2014. I huvudsak var strategin bra men man ansåg att den kunde förtydligas och förbättras på ett antal punkter. Arbetsgruppen reviderade därför strategin i enlighet med önskemål och lämnade in en ny version 30 januari 2015. Nedan kan ni ladda ner och läsa den nya reviderade versionen av förslaget till ny utvecklingsstrategi för Kustlandet 2014-2020. 

Kustlandet utvecklingsstrategi v2