Sök på webbplatsen

Slututvärdering fiskeområde Kustlandet

Verksamheten inom fiskeområde Kustlandet 2007-2013 är nu avslutad och utvärderingen visar att utvecklingsplanen genomförts i sin helhet samt att resultaten överträffat förväntningarna.

Sammanlagt har 26 projekt upparbetat drygt 13 miljoner kronor med resultatet att fiskerelaterade näringar diversifierats och företagandet ökat. Fiskevårdande insatser har stärkt bestånden och riktade informationsåtgärder har höjt medvetenheten om vikten av ett uthålligt agerande. Rekreation, kulturmiljövård och samverkan med andra fiskeområden har också varit teman i några av projekten. Arbetet i fiskeområdesgruppen (FOG) har fungerat väl liksom samarbetet mellan fiskeområdet, dess projektägare och ansvariga myndigheter.

Slututvärderingen som helhet kan laddas ner som pdf-fil genom att klicka på följande länk:

Slututvärdering fiskeområde Kustlandet 2007-2013