Sök på webbplatsen

Sommartider!

Fram till den 10 augusti har kansliet stängt för semester. Vid brådskande ärenden går det att nå oss via mejl då vi läser av dessa emmellanåt.

I höst fortsätter arbetet med att bilda ett nytt Leaderområde.  Till vår stora glädje var ju Kustlandet ett av de 48 områden som preliminärt valts ut att få arbeta med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden under programperioden 2014-2020. 

 Kustlandet arbetar nu på att komplettera utvecklingsstrategin ytterligare, förankra medfinansieringen samt bilda en ny förening med styrelse/LAG. Formellt godkännande och start av ett eventuellt nytt Kustlandet hade vi hoppats kunde ske till hösten 2015. Men Jordbruksverket har meddelat att starten av lokalt utveckling är försenad och flyttas fram till mars 2016. 

Gustaf Westring
gwe@kustlandet.com

Anette Viheriälä
avi@kustlandet.com