Sök på webbplatsen

Slut och slututvärdering Leaderområde Kustlandet

Verksamheten inom Leaderområde Kustlandet 2007-2013 är nu klar. Slututvärderingen visar att utvecklingsstrategin genomförts och projekten slutförts med goda resultat trots tidvis besvärliga förutsättningar.

Sammanlagt har 168 projekt upparbetat drygt 59 miljoner kronor med resultatet att näringar diversifierats och företagandet ökat. Miljövårdande insatser har minskat övergödningen av sjöar, vattendrag och hav. Privat och offentlig service och infrastruktur har förbättrats. Kultur och lokalt föreningsliv har stärkts och ungas möjligheter till aktiviteter har förbättrats. Samverkan med andra Leaderområden har också varit teman i några av projekten. Arbetet i Kustlandets styrelse (LAG) har fungerat bra liksom samarbetet mellan Leaderområdet, dess projektägare och Länsstyrelsen Östergötland.

Slututvärderingen som helhet kan laddas ner som pdf-fil genom att klicka på följande länk:

Slututvärdering Leader Kustlandet 2007-2013