Sök på webbplatsen

Kallelse konstituerande stämma 12 november 2015

En ny förening, Kustlandet 2014-2020, ska bildas för att bedriva Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden under programperioden 2014-2020.

Arbetet med att starta nytt Leaderområde fortskrider. Nästa steg är att bilda ny förening och välja ny styrelse (tillika LAG) som ska ansvara för och driva verksamheten 2014-2020. Alla intresserade är därför välkomna till konstituerande stämma den 12 november 2015 kl 18.30 på fritidsgården Åby herrgård i Gamleby, Västerviks kommun. Kallelse, dagordning och övriga underlag finns att ladda hem på följande länkar:

Kallelse

Dagordning

Stadgar

Utvecklingsstrategi v3

Valberedningens förslag