Sök på webbplatsen

Sök projekt

Sök projekt
Projekt 
Samverkan Långtidseffekter Projektet går ut på att leaderområdena Astrid Lindgrens Hembygd, Folkungaland och Kustlandet i samverkan och med hjälp av en extern konsult vill undersöka om tidigare pr LÄS MER
Projekt Idéutveckling Inom projektet ska projektidéer inom ramen för Kustlandets utvecklingsstrategi undersökas och utvecklas. Det finns idag många utvecklingsidéer inom Kustlandets omr&ari LÄS MER
Upptäck Stegeborgsgården Stegeborgsgården ligger naturskönt mellan två berg på Vikbolandets södra strand med utsikt över Stegeborgs slottsruin mitt i Slätbaken, inseglingsleden till G& LÄS MER
Möjligheternas Söderköping I Söderköping finns två bygder som är relativt aktiva, i övrigt sker väldigt lite utveckling eller aktiviteter. Söderköping har få tätorte LÄS MER
Samverkansprojekt Mera ut Ostkustleden firade 40 år 2017 och är en vandringsled med gott rykte bland vandrare. Det finns en stark vilja att utveckla leden som grundas i stolthet och ett brinnande engageman LÄS MER
Innovativ och rationell sophantering i skärgård Skärgården är kanske Söderköpings, Valdemarsviks och Västerviks starkaste varumärke. Ett ökande antal fritidsboende och besökare vistas i skärg&ar LÄS MER
Lyft- och sjösättningsbrygga Korpemåla PSK tillhandahåller ett 60-tal bryggplatser sommartid samt 35 vinteruppställningsplatser. Ungefär 30-35 båtar lyfts varje höst med mobilkran vid vinteruppställningsp LÄS MER
Säkrad dricksvattenförsörjning på Aspöja Aspöja Byalag har undersökt försättningarna för att nå säkrad dricksvattenförsörjning genom avsaltning av havsvatten. En av tänkbara leverantö LÄS MER
Padelbanor i Oskarshamn Padeltennis är en sport för alla som därför är på stark frammarsch i Sverige. Bl a öppnade Västervik en anläggning med 3 inomhusbanor i oktober 2017 oc LÄS MER
Företagscoach Kustlandets utvecklingsstrategi anger att Regionalfonden enbart ska omfatta i LÄS MER
1234567