Sök på webbplatsen

Sök projekt

Sök projekt
Projekt 
Samverkan långtidseffekter Vid prioritering av projektansökningar utgår LAG ifrån leaderområdets utvecklingsstrategi och urvalskriterier. Framstegen som beviljade projekt gör följs upp genom LÄS MER
Mer växt för tillväxt Delar av den snart I00-åriga handelsträdgården i Norrby, Döderhults socken i Oskarshamn kom i stödmottagarens Pärs ägo 2012. Det primära syftet var fö LÄS MER
Folklustspel-Edgards på Lagnö Edgards på Lagnö finns på fastigheten Lagnö 1:2. Den består av ett äldre bostadshus, uppfört 1918, ekonomibyggnader bestående av en lada som byggts om oc LÄS MER
Skärgårdsmiljö i bild Östergötland i Bilder är ett fotoföretag som främst inriktat sig på fotokonst och porträttering av landskapet.Östergötland. Företaget bildades 201 LÄS MER
Coach sorgebearbetning Inom det här projektet ska stödmottagaren skapa förutsättningar för att kunna erbjuda två nya tjänster som en vidareutveckling inom sin verksamhet. En som coach LÄS MER
Återställande av Hamneviken Mysingsö är ett bostadsområde ca 4 km sydost om Oskarshamns centrum. Området har efter 1980- talets detaljplaneläggning utvecklats från fritidshusbebyggelse till e LÄS MER
Loftaån - Leadersamverkan för minskad övergödning År 2015-2018 genomförde Tjust Vattenråd, Västerviks kommun, lokala markägare och lokala och lokala naturvårdsorganisationer det första steget i projektet. Arbe LÄS MER
Farled Marsö i Misterhults skärgård Marsö by i Misterhults skärgård ligger ca 2 km nordväst om Kråkelund. Marsö omfattar 16 fastigheter varav 6 är jordbruksfastigheter. Till Marsö hör e LÄS MER
Fler gästnätter-Thorstorps Gård Torstorps Gård är ett mindre lantbruk med mest vallodling och även uppfödning av SWB-hästar och uthyrning av stallplatser. På gården finns även mindre but LÄS MER
Fönsterhantverk och byggnadsvård i Mejeriet Sedan fyra år tillbaka driver Lovisa företaget Kvillens fönsterhantverk och verksamheten i ett uthus hemma. Fönster och dörrar är hennes främsta objekt. Där LÄS MER
1234