Sök på webbplatsen

Sök projekt

Sök projekt
Projekt 
Vatten till Segelholmen Mönsterås Segelklubb hade märkt att användandet av Segelholmen och dess faciliteter minskat på grund av standarden. Det saknades helt enkelt bekvämligheter sås LÄS MER
LInnéa Familjen Bergström har sedan slutet av 1960-talet arbetat med bevarande och skötsel av träsegelskepp. Utöver arbetet med bevarande och skötsel har man också genomf&ou LÄS MER
Besöksanläggning Bergön turism Håkan Mauritzon med familj köpte 2010 ett skärgårdshemman på Aspöja, i yttre och nordöstra delen av Sankt Anna skärgård, Söderköpings komm LÄS MER
Utökad kapacitet Markcider Markcider är en enskild firma som har sitt säte på Gässhults säteri, Figeholm. Företagets huvudsakliga sysselsättning är framställning av cider, ä LÄS MER
Webbshop Byfiket Drömmen om ett café blev sann våren 2016 och efter två veckor av renovering och ordentlig uppfräschning av lokal och interiör öppnades dörrarna till Nya LÄS MER
Ridbana Skogslotten Skogslottens Ryttarförening (SRF) vill anlägga en ny stor fiberridbana med tillhörande staket. Detta kommer ge föreningen en ny tränings/tävlings yta som kan möjl LÄS MER
Kyla och ventilation Det har sedan åtta år funnits en gårdsbutik på Skurö Gård där vi köpt in lokalproducerade varor av hög kvalitet och sålt dessa. Vi har ä LÄS MER
Upprättande av detaljplan för Fångö 1:16 Stiftelsen har sitt ursprung i Alsing Svenssons testamente från 2005, där hans yttersta önskan är att kvarlåtenskapen efter honom, innefattande bl.a. fastigheten Få LÄS MER
Park vid Bolens strand Simonstorp ligger i nordligaste delen av Norrköpings kommun, utmed riksväg 55 och järnvägen till Katrineholm. Med dokumenterade rötter från 1300-talet växte samh LÄS MER
Utveckling av föreningslokalen Prästbacken Föreningen Forsabygdens Ortfiskeförening bildades 1987 med huvudsyfte att sprida kännedom och intresse för fisket i Lillån som rinner genom Forsabygden. Idag är f&oum LÄS MER
123