Sök på webbplatsen

Sök projekt

Sök projekt
Projekt 
Mötesplats Ladan Församlingshemmet i Gladhammar har under lång tid fungerat som bygdens samlingslokal. Även hembygdsföreningen har använt församlingshemmet för olika aktiviteter. LÄS MER
Flerbostadshus i Kolmården Det finns ett mycket stort behov av flerbostadshus i Krokek och Kvarsebo där t ex äldre människor vill flytta från sina villor och gårdar, blivande singelföräld LÄS MER
Utveckling Lerduveskytte Vikbolandets lokala jaktvårdsförening bedriver skytteverksamhet med älgbana, korthållsbana och lerduveskytte i olika former. Viltspårsövningar för eftersö LÄS MER
Porten till norra skärgården Invånare i Oskarshamns kommuns norra skärgård och kustlandskap har idag det längsta avståndet till olika former av kommersiell service samt erbjuder en begränsad in LÄS MER
Samverkan Långtidseffekter Projektet går ut på att leaderområdena Astrid Lindgrens Hembygd, Folkungaland och Kustlandet i samverkan och med hjälp av en extern konsult vill undersöka om tidigare pr LÄS MER
Projekt Idéutveckling Inom projektet ska projektidéer inom ramen för Kustlandets utvecklingsstrategi undersökas och utvecklas. Det finns idag många utvecklingsidéer inom Kustlandets omr&ari LÄS MER
Upptäck Stegeborgsgården Stegeborgsgården ligger naturskönt mellan två berg på Vikbolandets södra strand med utsikt över Stegeborgs slottsruin mitt i Slätbaken, inseglingsleden till G& LÄS MER
Möjligheternas Söderköping I Söderköping finns två bygder som är relativt aktiva, i övrigt sker väldigt lite utveckling eller aktiviteter. Söderköping har få tätorte LÄS MER
Samverkansprojekt Mera ut Ostkustleden firade 40 år 2017 och är en vandringsled med gott rykte bland vandrare. Det finns en stark vilja att utveckla leden som grundas i stolthet och ett brinnande engageman LÄS MER
Innovativ och rationell sophantering i skärgård Skärgården är kanske Söderköpings, Valdemarsviks och Västerviks starkaste varumärke. Ett ökande antal fritidsboende och besökare vistas i skärg&ar LÄS MER
1234567