Sök på webbplatsen

Sök projekt

Sök projekt
Projekt 
Upprättande av detaljplan för Fångö 1:16 Stiftelsen har sitt ursprung i Alsing Svenssons testamente från 2005, där hans yttersta önskan är att kvarlåtenskapen efter honom, innefattande bl.a. fastigheten Få LÄS MER
Park vid Bolens strand Simonstorp ligger i nordligaste delen av Norrköpings kommun, utmed riksväg 55 och järnvägen till Katrineholm. Med dokumenterade rötter från 1300-talet växte samh LÄS MER
Utveckling av föreningslokalen Prästbacken Föreningen Forsabygdens Ortfiskeförening bildades 1987 med huvudsyfte att sprida kännedom och intresse för fisket i Lillån som rinner genom Forsabygden. Idag är f&oum LÄS MER
Kulturturism i bruksmiljö Yxskaftet Hults Bruk vill i projekt KULTURTURISM I BRUKSMILJÖ utveckla Hults Bruk och dess Smidescentrum som besöksmål. För att Hult ska bli framgångsrikt är vi bero LÄS MER
Iordningställande av badplats vid Stora Bryggan Mauritzbergs Villaägarförening, som omfattar ca 100 fastigheter i tre delområden i anslutning till Mauritzberg AB, söker bidrag från Kustlandet för att iordningsst&a LÄS MER
ÖstgötaLandet Ansökan avser ett samarbete mellan 6 kvinnliga företagare belägna inom ett avgränsat geografiskt område. Tre av företagen ligger inom Kustlandets geografi och tre f&o LÄS MER
Kustdagarna För att marknadsföra området Gryt och dess mervärden ska sökande genomföra evenemanget Kustdagarna under sommaren 2017. Evenemanget engagerar och involverar före LÄS MER
Naturpärlor i Valdemarsviks kommun Inom projektet vill sökande Föreningen Naturpärlor i Valdemarsviks kommun trycka en bok i färg och i hög kvalitet, vari utvalda kommuninvånare presenterar sina egna s LÄS MER
Båtsviken Projektet går primärt ut på att etablera en gång-, cykel- och traktorväg (GCT-väg) mellan Grunnerna och det GCT-nät som redan finns. Bättre landförbi LÄS MER
Mönsterås Horse Arena - Häradsvallen Projekt omfattar första delen av en projektering av Mönsterås Horse Arena – Häradsvallen. Det blir en hästanläggning som kombinerar rena hästverksamheter m LÄS MER
12