Sök på webbplatsen

Porten till norra skärgården

Projektinformation

Projektperiod:
2019-12-05 - 2021-06-30
Geografiskt område:
Oskarshamns kommun
Projektägare:
Klintemåla Hamn Samfällighetsförening
Budget:
Totalt 214 000 kr varav 184 000 från Kustlandet och 30 000 från Oskarshamns kommun. Därutöver bidrar också medverkande med 355 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Anders Nilsson

Innehåll

Invånare i Oskarshamns kommuns norra skärgård och kustlandskap har idag det längsta avståndet till olika former av kommersiell service samt erbjuder en begränsad infrastruktur för besöksnäringen - dvs sova, äta, transporter och uppleva, enligt region Kalmar Läns och TVV statistikverktyg PIPOS. Klintemåla och dess hamn har idag sommaröppen butik samt erbjuder tankmöjlighet för fritidsbåtar. samt gästhamn och postutlämning. Under sommarhalvåret ökar invånarantalet betydligt i skärgården och Klintemåla fungerar som porten till den norra skärgården. Skärgårdstrafiken utgår också från Klintemåla hamn. För att bibehålla och
öka underlaget för kommersiell service och stärka det lokala näringslivet, har projektet identifierat olika utvecklingsinsatser som skulle öka områdets attraktivitet och stärka besöksnäringen, t e x genom att erbjuda caféverksamhet, ytterligare ett ben att stå på för livsmedelsbutiken, och förbättrade tankmöjligheter. För att stärka besöksanledningen behöver Klintemåla erbjuda besökare upplevelser, t ex kulturhistoriska insatser som utställning om skärgårdslivet förr och nu men och skapa en samlingsplats för olika arrangemang genom caféverksamhetens lokaler.

Genomförande och aktiviteter

Området förvaltas av Klintemåla Hamn Samfällighetsförening och projektet kommer att genomföras av dess medlemmar. I gruppen ingår föreningsliv, fastboende, näringsliv och kommunens tjänstemän. Projektet kommer att rapportera till föreningens styrelse. Aktiviteter som ingår är;
1) Etablera ny cafélokal
2) Skapa en skärgårdsutställning - Skärgårdsliv förr och nu
3) Anlägga en ny brygga
4) Information och marknadsföring
5) Samverkan

Syfte

Syftet är att skapa förutsättningar för att bibehålla, utveckla kommersiell service i Klintemåla och norra skärgården genom att stärka Klintemåla som porten till skärgården och ett starkt besöksmål.
Syftet är öka underlaget för kommersiell service i Klintemåla med omkringliggande skärgårdsområde och därmed stärka befintliga och framtida näringsidkare, framförallt inom besöksnäringen och dess infrastruktur.
Syftet är också att öka områdets attraktivitet och skapa en mötesplats för boende och besökare.

Mål

En ny flytbrygga för lastning, lossning och service.

En renoverad lokal som kan användas som samlingsplats, för evenemang och som matplats för gäster till det intilliggande caféet.

En utställning om skärgårdslivet förr och nu.