Sök på webbplatsen

Utveckling Lerduveskytte

Projektinformation

Projektperiod:
2020-02-27 - 2020-12-31
Geografiskt område:
Norrköpings kommun
Projektägare:
Vikbolandets Lokala Jaktvårdsförening
Budget:
Totalt 93 000 kr, allt från Kustlandet. Därutöver bidrar föreningens medlemmar med 400 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Carina och Jonas Hellström

Innehåll

Vikbolandets lokala jaktvårdsförening bedriver skytteverksamhet med älgbana, korthållsbana och lerduveskytte i olika former. Viltspårsövningar för eftersökshundar sker också, under våren och sommaren. Utbildning och träning och tävlingar hålls också för unga och vuxna. Föreningen har ca 200 medlemmar och verksamheten bedrivs utifrån en egen anläggning som ligger på mark arrenderad av Lena och Lennart Gunnarsson, straxt norr om väg 209 till Arkösund, ca 6 km från Östra Husby. Antalet jägare har ökat kraftigt under senare år och det har satsats särskilt på att rekrytera kvinnor och ungdomar. För att tillmötesgå jägarnas behov av att träna och tävla, liksom att rekrytera nya och unga medlemmar, vill VLJ utveckla grenen
lerduveskytte. Skjutbanan får av ljudmiljöskäl endast användas tisdag och torsdag kl. 13-20 samt lördag 9-16. Detta innebär en avsevärd begränsning och gör det extra viktigt att skjuttider kan användas så effektivt som möjligt. För att kunna göra det behöver kapaciteten och kvalitén höjas med hjälp av en ny byggnad med fler skjutplatser för skyttar samtidigt, visst väderskydd och låsbart förråd samt nya lerduvekastare. Med hjälp av dessa skulle vi även kunna utöka antalet tävlingar, samt på sikt kunna hålla i större mästerskap, vilket skulle kunna stärka ekonomin i föreningen. Ny byggnad med fler skjutplatser samtidigt för skyttar, visst väderskydd
och låsbart förråd byggdes och bekostades av jaktvårdsföreningen, där allt arbete utfördes ideellt av föreningens medlemmar, under sommaren 2019. Ytterligare medel saknas dock för inköp av nya lerduvekastare.

Genomförande och aktiviteter

Projektet genomförs av Vikbolandets lokal jaktvårdsförening och dess medlemmar. Förberedelser, planering och inköp av tre lerduvekastare och batterier. Resor till aktuell återförsäljare för att hämta varorna. Installation och driftsättning av utrustningen på jaktvårdsföreningens anläggning. Administration och redovisning av projektet.

 

Syfte

Ge invånare på Vikbolandet, främst ungdomar, möjlighet att i klubbens regi träna, tävla och arrangera tävlingar i lerduveskytte.

Mål

Kvantitativa: 3 lerduvekastare inköpta, installerade och i funktion. 1 lerduveskytteanläggning tagen i bruk.
Kvalitativa: Tillmötesgå det ökade antalet jägares efterfrågan på träningsmöjligheter. Förutsättningar för utveckling av klubbens verksamhet, särskilt inom lerduveskytte. Bättre möjligheter att attrahera nya medlemmar, i synnerhet unga. Ökade möjligheter på kvalitet på träning och tävling. Bidra till ett viltbestånd i balans. Bättre upptagning av ljud, mindre störning för grannar.