Sök på webbplatsen

Digital lanthandel i Kvarsebo

Projektinformation

Projektperiod:
2020-06-01 - 2021-05-31
Geografiskt område:
Norrköpings kommun
Projektägare:
Kolmårdens Utveckling AB
Budget:
Totalt 96 000 kr, allt från Kustlandet. Därutöver bidrar företaget med 200 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Jan Moberg

Innehåll

Genom arbete ihop med ”Hela Sverige ska leva” har Kvarseboborna pekat ut tre aktiviteter som särskilt viktiga för att Kvarsebo ska utvecklas på ett positivt sätt: 1. Skapa fler bostäder, 2 Förbättra servicen, 3 Skapa bättre tillgänglighet.

 Kvarsebo har sedan nästan 20 år tillbaka ingen dagligvaruhandel. Tidigare fanns två affärer på orten. Beträffande service är därför en lösning att skapa en digital lanthandel i Kvarsebo. I den numera nedlagda lanthandeln Bubbekulla ordnas ett Serviceställe med ett särskilt låst utrymme där kylrum och frys installeras. De som anslutit sig får en tagg med vilken man kan låsa upp en dörr till utlämningsstället och hämta varorna när man själv vill. Servicestället ligger centralt i Kvarsebo.

De intresserade beställer och betalar varor digitalt hos ICA Maxi i Norrköping, Mathem.se eller hos annan leverantör som kör ut varor. Leverantörer av lokalproducerade varor som naturbeteskött, must, honung, grönsaker m.m. ska också erbjudas att använda anläggningen. Leverantörerna kör ut varorna en gång i veckan till Servicestället i den numera nedlagda lanthandeln Bubbekulla. ICA Maxi i Norrköping har förklarat sig beredda att leverera varor en gång per vecka och tar då tar ut en kostnad på 150:- per kund och gång. En kostnad som betalar sig snabbt i form av färre bilresor (40 km t.o.r. till närmaste affär i Krokek) och tid. Särskilt betydelsefull är denna Servicepunkt för de som inte har eller kan köra egen bil. Miljövinsterna ska också poängteras. Priserna är ”stormarknadspriser” och man kan också tillgodogöra sig de rabatter som ICA Maxi ger. Mathem.se har också erbjudit sig att köra ut varor en gång i veckan. Om man handlar för över 700 SEK tas ingen extra kostnad ut.

Servicepunkten bedöms främst vara till nytta för de nuvarande och blivande permanentboende i Kvarsebo. Även fritidsboende och företagen på orten bedöms få nytta av anläggningen. ICA Maxi kör idag ut varor till ett antal Kvarsebobor. Vi förutsätter att så även kan ske i framtiden. Ett lokalt utlämningsställe erbjuder dock vissa fördelar jämfört med att få det hemkört. Utkörningskostnaden blir lägre och framför allt behöver man inte passa en tid. Idag behöver man vara hemma en fyratimmarsperiod för att ta emot varorna. Detta är ej möjligt för främst de som yrkesarbetar. Fler leverantörer kan också tänka sig utkörning om det sker till ett centralt leveransställe (bl.a. Mathem.se).

Genomförande och aktiviteter

För att kunna anordna denna servicepunkt behöver en lokal vid gamla lanthandeln Bubbekulla byggas om och förses med lås för tagg samt anordnas ramp för varuvagn. Kylrum och frys behöver anskaffas och installeras.

 

Projektet kommer att omfatta följande aktiviteter:

Inköp av byggmaterial och iordningsställande av lokal i särskilt utrymme i den gamla lanthandeln.

Inköp och installation av kylrum, frys, kodlås för tagg mm.

Identifiera potentiella storleverantörer och knyt lämpliga till servicepunkten

Informera och knyta lokala leverantörer till servicepunkten.

Utse affärsansvarig.

Informera boende och skriva avtal med intresserade brukare och förse dem med tagg.

Spridning av erfarenheter till andra intresserade orter utan lokalhandel i Östergötland

Träffa långtidsavtal avtal med fastighetsägaren gällande tillträde och drift

Administration och redovisning av projektet. 

Syfte

Syftet med projektet med är att förbättra servicen och därmed skapa möjlighet till en utveckling av orten. Detta är inte minst viktigt för att vår uppskattade friskola ska kunna leva vidare. Ytterligare ett syfte är att minska miljöpåverkan genom färre bilkörningar.

Mål

Kvantitativa:

En (1) ny digital handel/utlämningsplats, färdigbyggd och klar att sättas i drift

Ett långtidsavtal med fastighetsägaren gällande utlämningsplatsen

 

Kvalitativa:

Bättre service i Kvarsebo

Förutsättningar för lokala företag att sälja närproducerade varor

Mindre tidskrävande resor

Mindre miljöpåverkan