Sök på webbplatsen

On Pointify

Projektinformation

Projektperiod:
2020-06-01 - 2021-03-31
Geografiskt område:
Oskarshamns kommun
Projektägare:
Solid Web & Digital Tools AB
Budget:
Totalt 400 000 kr varav 200 000 kr från Kustlandet och 200 000 kr från företaget. Därutöver bidrar företagets ägare med 250 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Mathias Lengyel

Innehåll

Solid Web & Digital Tools AB är ett startup-bolag med säte i Oskarshamn. Företaget startades 2017 som ett led i en innovationsprocess rörande utvecklingen av projektstommen On Pointify som innefattar en metodik för att driva projekt med tillhörande mjukvara. Innovationsprocessen har sitt avstamp i ett behov som Magnus Pettersson känt i sin roll som projektledare och projekteringsledare i byggbranschen och som under processens gång validerats hos andra personer i byggbranschen. Innovationsprocessen har fått stöd ifrån
Atrinova, Almi, Almi invest, Region Kalmar och Vinnova. On Pointify har även varit Sverigefinalist i Venture cup 2019.

I September 2020 släpps version 1.0 till marknaden. Under tiden pågår ett antal tester. Aktörer som Peab, Tyréns, Hultsfred bostads AB, Kalmarhem AB och Hansa Bygg AB använder sedan flera månader On Pointify Beta för att driva projekt i hundramiljonersklassen.

Vi har under processens gång fått en hel del indikationer på att On Pointify skapar nytta utanför byggbranschen. T ex inom industrin och event. Vi har dock inte resurser i dagsläget att utforska dessa branscher, då det både kräver kommunikation och sannolikt en del anpassningar av det digitala verktyget och metodiken. Därför söker vi nu stöd ifrån Kustlandet för att kunna genomföra ett projekt där vi tillsammans med utvalda aktörer utanför byggbranschen utifrån användartester med tillhörande dialog, anpassar och utvecklar On Pointify för en annan bransch. Det skulle ge oss fler ben att stå på och en möjlighet att växa
snabbare i Sverige och globalt.

Genomförande och aktiviteter

Inledningsvis konkretiseras dialogen med intresserade aktörer utanför byggbranschen. Detta med målet att välja ut 3-5 företag ifrån branscherna event eller industri som ska ingå i projektet.

Utvalda företag ska sedan använda On Pointify Beta (betan används för att den har många olika funktioner, men där det till skillnad mot version 1.0 finns brister och kräver överseende). Användandet kan vara att de driver ett skarpt projekt, alternativt att de driver ett testprojekt.

Utifrån användandet ska företagen kommunicera erfarenheter och synpunkter till oss. Vi tar tillvara på den feedback som kommer ifrån användandet. Detta processar vi internt utifrån ett marknads- och produktutvecklingsbehovsperspektiv.

Sedan läggs ett programmeringsuppdrag på vår samarbetspartner Limeloop. Processen blir dock inte linjär. En bit in i projektet löper erfarenhetsutbyte med medverkande företag, interna processer och programmering parallellt, eller i en cirkel, hur man nu vill se det.

Avslutningsvis utmynnar aktiviteterna i en ny produkt klar för lansering efter projektet.

Administration, rapportering och redovisning av projektet.

Syfte

Främja företaget i synnerhet och Oskarhamn i allmänhet.

Mål

Målet är att vid projektets slut ha minst en ny produkt klar för lansering till en ny bransch (t ex event, eller industrin).

På lång sikt ska On Poinfity vara det självklara valet när man arbetar tillsammans mot ett tidsatt och budgeterat mål, oavsett om det är en fotbollsförening som ska ha ett event för att samla in pengar eller om det är helt sjukhus som ska byggas. On Pointify utgör projektstommen som säkerställer att alla gör det de ska på utsatt tid och inom budgeten. Med produktens framgångar ska bolagets värde och intäkter öka samt leda till fler anställda.