Sök på webbplatsen

Verksamhetsutveckling

Projektinformation

Projektperiod:
2020-10-06 - 2021-12-31
Geografiskt område:
Västerviks kommun
Projektägare:
Helgenäs IF och byalag
Budget:
Totalt 129 000 kr i stöd från Kustlandet. Därutöver bidrar föreningen med 400 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Göran Björklund

Innehåll

Klubbstugan i Helgenäs är enligt de ansvariga på Västerviks kommun den mest utnyttjade klubbstugan i kommunen. Helgenäs Bridgeklubb hyr stugan 2-3 dagar/vecka. Tisdagar träffas Hantverksgruppen från Byalaget. Onsdagar anordnas stickcaf'é. Stugan används också 1 till 2 gånger i veckan av den lokala musikgruppen Signez för övning och för allsångskvällar. Dessa aktiviteter sker i studiecirkelform via Vuxenskolan. Någon gång per månad anordnas föredragskvällar,fester, bildvisning mm.

Vid flera av dessa aktiviteter deltar personer med rörelsehinder och med den utformning toaletten har i dag har de stora svårigheter att nyttja den. Eftersom nuvarande toalett ligger inne i den stora möteslokalen och dörren går rakt ut i lokalen begränsar den också det utrymme som kan utnyttjas. Vid både Bridgetävlingar, allsångskvällar och vid de fester Föreningens kulturgrupp anordnar har vi i dag tvingats begränsa antalet deltagare. Sammanfattningsvis skulle en utbyggnad innebära att flera personer med rörelsehinder får en möjlighet att utnyttja lokalen, nya aktiviteter för funktionshindrade utvecklas och att flera deltagare kan tillåtas vid de olika träffarna.

Genomförande och aktiviteter

För att kunna anordna denna servicepunkt behöver en lokal vid gamla lanthandeln Bubbekulla byggas om och förses med lås för tagg samt anordnas ramp för varuvagn. Kylrum och frys behöver anskaffas och installeras.

Projektet kommer att omfatta följande aktiviteter:

Detaljplanering och mobilisering
Inköp och transporter
Markarbete och ledningsgrävning
Bygge och inredning av tillbyggnad (4 x 3 m) innehållande 1 toalett, 1 handfat, skåp och garderob
El och VVS i tillbyggnad utförs av certifierade hantverkare
Anpassning av existerande aktiviteter för rörelsehindrade
Utveckling av nya aktiviteter för funktionsvarierade
Informationsspridning om nya faciliteter och nya aktiviteter
Administration och redovisning av projektet.

Syfte

Syftet med projektet är att bredda utbudet på fritidsaktiviteter, särskilt för funktionshindrade, och göra Helgenäs mer tilldragande.

Mål

Kvantitativa:
En (1) ny handikapptoalett i tillbyggnad till klubbstugan
4-5 handikappanpassade aktiviteter/ vecka
En (1) ny service för i bygden

Kvalitativa:
Klubbstugan kan rymma fler personer
Rörelsehindrade kan delta i aktiviteter
Föreningens verksamhet utökas och får större mångfald
Ökad trivsel bland boende i Helgenäs med omnejd